Η (Π.Ο.ΜΜΑ) είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΜΜΑ (WMMAA) και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτής. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στους Έλληνες αθλητές να λάβουν μέρος σε διασυλλογικά ,πανελλήνια ,πανευρωπαϊκά ,παγκόσμια και διεθνή πρωταθλήματα έτσι ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες και να εξελιχθούν.

 

Website
Tags: mma / pomma / website